Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad betyder VA taxa?

Taxa vad betyder det?
Telge Kundservice

Kommentarer

  • Va-verksamheten i Södertälje kommun är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

    Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten från gator och fastigheter. Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till va-nätet.

    Nina Nät

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.