Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

VA Attefallshus

Vad gäller när jag ska dra in vatten och avlopp till ett Attefallshus?
Telge Kundservice

Kommentarer

  • För att dra in vatten och avlopp till ett Attefallshus skickar du in en servisanmälan till oss.https://www.telge.se/globalassets/nat/dokument/tn-blankett-anslutning-till-va-anlaggning-om--eller-tillbyggnad-2019.pdf

    Vattenledning ska dras efter befintlig vattenmätare, det vill säga efter befintligt hus. Den nya spillvattenledningen ska kopplas på befintlig spillvattenledning inom tomten.

    Om inte vattenledning dras efter befintlig vattenmätare behöver vi montera en vattenmätare i Attefallshuset. Anslutningsavgift för Attefallshus kommer tas ut enligt gällande VA-taxa. Om du redan har en befintlig komplementbyggnad på fastigheten, som du bygger om eller förändrar nyttan av, behöver du kontakta oss 08-550 233 00 måndag-torsdag kl. 08.00-17.00, fredag kl. 08.00-15.00.


    Dag- och dräneringsvatten får inte kopplas till kommunens spillvattenledning.

    Nina Nät

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.