Tömning av avfalls tank

Jag funderar på att hitta en egen lösning på tömning av min avfallstank. Är det bara att anmäla till er när jag hittat en egen leverantör? Med vänlig hälsning Henrik

Kommentarer

 • Hej Henrik,

  Det är kommunens ansvar att behandla och borttransportera avloppsfraktioner. Så svaret är tyvärr nej, du kan inte hitta en egen lösning - vare sig det gäller septiktank, köksbrun eller reningsverk.

  Så här skriver Avfall Sverige:
  Även om avfall från septiktankar och avloppsrening inte är kommunalt avfall har kommunen enligt 15 kap 20 § miljöbalken ansvar för att behandla och borttransportera vissa avloppsfraktioner.
   
  Enligt 15 kap. 24 § miljöbalken är det förbjudet för annan än kommunen eller den kommunen anlitar att hantera det avfall som faller inom den kommunala renhållningen. Kommunen bestämmer själv hur avfallshanteringen ska bedrivas, antingen i egen regi genom förvaltning, i eget eller samägt bolag eller genom uppdrag till en eller flera upphandlade entreprenörer. Det innebär att verksamhetsutövandet kan läggas över på ett kommunalt bolag. Kommunen förblir dock alltid huvudman för verksamheten och kan aldrig överföra sitt avfallsansvar till ett bolag. Kommunen kan dock inrätta gemensam nämnd med annan kommun eller överföra huvudmannaskapet på ett kommunalförbund.

  Vänliga hälsningar
  Kicki Nät/Återvinning

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.