Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ny ledning mot Enhörna förbi Gamla Malmsjön?

Ny vattenledning läggs ned längs Malmsjöåsen mot Enhörna. Vid Gamla Malmsjön korsar ledningen den gamla vattenminan (den s.k. Rysstunneln), som avleder vatten från Malmsjön och sedan via en bäck rinner ut i Mälaren vid Lina Gård.

För en amatör verkar ledningen ligga farligt nära  tunneln. Har man ombesörjt att ingen ras inträffar, vilket i så fall kommer att medföra stopp i tunneln?

Kommentarer

 • Hej Roger,
  Tack för din fråga och engagemang!

  Den nya ledningen projekteras för att ligga 1,5 meter ovanför tunneln och ska inte störa befintlig avledningen av vatten i tunneln.
  Vid schaktning i området blev vi tvungna att avbryta arbetet då vi stötte på ett så kallat sughål, massorna försvann i anslutning till tunneln. Detta uppstod troligtvis på grund av en luftficka i jorden vilket resulterade i att en del av taket föll in i tunneln.
  Vi har genomfört säkerhetsåtgärder i området, filmat och säkerställt att vattnet rinner på som tidigare i tunneln.
  Miljökontoret och Länsstyrelsen är informerade och arbete med att säkra upp tunneln kommer nu att genomföras innan ledningsförläggningen kan fortsätta.


  Hälsningar
 • Jag har fått fler reaktioner och frågor från folk, som vandrat på Telgeleden och som jag här vidarebefordrar:

  På vilket sätt har man säkerställt att vattnet rinner på som tidigare i tunneln?

  Hur säkerställer man att byggnadsverket återställs med samma princip och material som det skapats med?

  Vilka på Miljökontoret och Länsstyrelsen har informerats och vilken återkoppling har de givit?


 • Hej Roger,

  Då du har bett om personuppgifter i ett specifikt ärende väljer vi att svara dig utanför vårt öppna kundforum och kommer istället att svara direkt på din mailadress.

  Hälsningar
 • Vänligen besvara Rogers övriga frågor här, då de är av allmänt intresse.
  Beklagligt att grävningen genomfördes så nära tunneln.
 • Hej Stefan,
  Vi har fått ett godkännande av vår kontakt på Mark- och exploateringsavdelningen på Södertälje kommun, till att fortsatta vårt arbete.

  Det arbete som nu genomförs är förläggning av ett 710 mm (diameter) PE-rör som kommer att ersätta rysstunneln där den är trasig. Rör placeras in i tunneln och kring gjutes samt placeras på en ledningsbädd.
  För att minimera risken för ras kommer vi utföra fortsatt grävarbete med långa slänter och på detta sätt begränsa skadan samt säkra upp att vattnet rinner igenom tunneln. Vi kommer inte återskapa ursprunglig konstruktion på denna del.

  Tack för ditt engagemang!


  Hälsningar

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.