Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Rotavdrag Vatten och Avlopp

Kan jag få rotavdrag för byggnation av vatten- och avlopp?
Telge Kundservice

Kommentarer

  • Ja. Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion.

    När det gäller indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger det rätt till skattereduktion, förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det.

    Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Mer information om ROT-avdraget hittar du på www.skatteverket.se 

    Nina Nät

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.