Om Elnät

Hur transporteras EL till vårt hem från Södertlje el nät?

Kommentarer

 • Hej Lucas,

  För att elen som produceras i de svenska kraftverken ska nå hem till din brödrost i Södertälje måste den passera genom tre olika nät: stamnätet, regionnätet och lokalnätet.
  Stamnätet är som stora kroppspulsådern i det svenska elnätet. Det transporterar enorma mängder el från kraftverken ut i landet genom långa ledningar där spänningen är så hög som 400 000 volt. Där stamnätet slutar transformeras elen ner till ca 100 000 volts spänning och leds vidare ut i regionnäten.

  Stora och små elkunder
  Regionnäten transporterar elen till elanvändare med mycket stor elförbrukning (industrier) eller vidare till lokalnäten som når ut till Sveriges alla hushåll och mindre industrier. Vid övergången till lokalnäten transformeras elen ner ytterligare, så att den håller en spänning på ca 230 Volt (spänningen får variera 10% dvs mellan 207-253 V) när den når ditt vägguttag.

  Vem äger det svenska elnätet? 
  Stamnätet ägs av staten genom det statliga bolaget Svenska Kraftnät. Regionnäten i sin tur ägs av de stora energibolagen (här i Stockholmsområdet tillhör regionnätet Vattenfall och Ellevio). De lokala elnäten ägs i vissa kommuner av privatägda energibolag och i andra av kommunen själv. Göteborgs elnät ägs av Göteborgs stad genom Göteborg Energi Nät AB. Det gör göteborgarna till vår enda uppdragsgivare. På energiföretagens hemsida kan du läsa mer om elnätet.

  Nina Nät

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.