Ojämn temperatur fjärrvärme

Vad gör jag om temperaturen på varmvattnet från fjärrvärmecentralen är ojämn?
Telge Kundservice Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Detta kan bero på att den termiska termostatblandaren fungerar dåligt. Termostatblandaren har till uppgift att blanda varmt och kallt vatten till rätt varmvattentemperatur. För att åtgärda felet kan det bli nödvändigt att byta ut termostatblandaren till en ny. Eventuellt kan det räcka med en rengöring. Är fjärrvärmecentralen utrustad med en elektrisk styrd reglerfunktion för att styra varmvattentemperaturen kan det bero på en felaktig inställning av reglerfunktionen eller ett fel i utrustningen. I första hand hänvisar vi dig till tillverkarens instruktionsmanual, då felet kanske går att åtgärda genom en enkel inställning av utrustningen, i andra hand bör du kontakta ett serviceföretag som hjälpa dig att åtgärda felet.
    Nina Nät/Återvinning

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.