Ledningsarbete Viksängsvägen

Infarten till Brf Viksäng Strand är trång. Med personbil kan man komma in, men har Räddningstjänsten godkänt detta? Det torde vara problematiskt att komma in med en stor brandbil.
Att helt stänga för in/utfart är ju inte bra. Har Räddningstjänsten, taxi, färdtjänst, skolskjuts och inte minst brf Viksäng Strand godkänt att så sker?
Har Telge Nät tillåtelse att ha materialupplag och bil uppställd på brf:s gräsmatta? Har besiktning skett så att ev. skador kan återställas?

Kommentarer

 • Hej Göran,

  Tack för din fråga. Jag behöver ta hjälp internt för att kunna hjälpa dig. Återkommer så snart jag fått svar.
  Nina Nät
 • Hej,

  Vi har gjort en försyn tillsammans med Södertälje kommun, som även godkänt Trafikanordningsplanen. Då vägen inte är helt avstängd och vi säkerställt framkomligheten så att bilar kan komma in och ut från området behövs inte ett godkännande från räddningstjänsten.

  Vi kommer inom kort även att flytta materialet som ligger på gräsytan.

  Anledningen till att vi parkerat på gräsmattan beror på att boende i området parkerat på platser som reserverats för arbetsbilar trots de parkeringsförbudsskyltarna som vår entreprenör satt upp. Då vi har arbetsmaterial i bilarna behöver vi ha möjlighet att parkera i nära anslutning till arbetsområdet, något som inte var möjligt detta tillfälle och därför nyttjades gräsmattan.

  Vi gör alltid en efterbesiktning och säkerställer så att allt ser ok ut. Du får gärna höra av dig efter avslutat arbete om det är så att vi inte åtgärdat detta.

  Nina Nät
 • Så som infarten är utformad med avgränsande betongelement är jag mycket tveksam till om Räddningstjänsten kan komma in med större fordon. Åtminstone inte utan stora problem och med tidsfördröjning.
  Försyn av gräsytorna borde skett tillsammans med markägaren brf Viksäng Strand och inte med Södertälje kommun.
  Nonchalant agerat av Telge Nät.

 • Hej Göran,

  Tack för ditt engagemang och förbättringsförslag. Jag tar det vidare till ansvarig.
  Nina Nät
 • Jag är bara orolig att brandbilar inte ska kunna komma in till min bostad i ett akutläge.
  Och att ”min” bostadsrättsförening drabbas av kostnader p.g.a. Telge näts slarv.
  Att någon parkerar fel (eventuellt) ger inte Telge nät rätt att parkera på gräsmattan.
  Samråd med bostadsrättsföreningen innan arbetena påbörjades hade säkert kunnat läsa många problem och frågor.
 • Hej Göran,

  Jag håller med dig om att ansvarig projektledare borde kontaktat er vid starten av projektet. Jag tar det vidare här internt.

  När vi utför arbeten som påverkar trafiken så sker detta alltid i samråd med kommunen, vi får alltså inte starta ett projekt utan en TA-plan. Det är samhällsbyggnadskontoret som ansvarar över trafikanordningar och vi följer de anvisningar som ges. Har du synpunkter eller känner dig orolig för framkomligheten så ber jag dig därför att återkoppla detta till dom.
  Nina Nät
 • Jag är bara en enskild medlem i bostadsrättsföreningen. För besiktning av ytorna, kontakta styrelsen. Ordförande är Lena (personuppgifter borttaget enligt GDPR).
 • Hej Göran,

  Tack, jag informerar ansvarig och tar sedan bort personuppgifterna då detta är en publik sida.

  Nina Nät

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.