Avgiftshöjning

Min leverantör av stadsnät Bahnhof höjer avgiften med 18,8% och hänvisar till att ni höjt er taxa. Stämmer detta, och i sådana fall, hur mycket har ni ökat taxan med?

Kommentarer

 • Hej Martin,

  Tack för din fråga.

  Priset för tjänsteleverantörerna har legat på en oförändrad nivå sedan 2007. Här behöver vi bli bättre på att följa inflationen och marknadspriserna.

  Vi har gjort en översyn av den tjänsteportfölj vi erbjuder tjänsteleverantörerna. Med tanke på att vi inte justerat priset på 13 år så fanns behov av att justera i både priser och utbud. Några tjänster har tagits bort och några har tillkommit. Gällande priset så har vissa justerats upp och vissa ner. Höjningen har gjorts för att följa med inflationstakten och marknadspriserna.

  Södertälje växer och det ställs högre krav på leveransen av fiber. Smarta tjänster och hemarbete kräver snabbare uppkoppling samtidigt som efterfrågan på höghastighetstjänster ökar.

  När samhället blir mer digitalt och efterfrågan på smarta tjänster ökar, behöver vi som ägare tillsammans med tjänsteleverantörerna säkerställa att vi kan leverera det som efterfrågas. Ibland innebär det att vissa tjänster försvinner då efterfrågan minskat. Vår gemensamma målbild är att erbjuda attraktiva tjänster som är efterfrågade och ekonomiskt hållbara.

  Har du synpunkter eller frågor gällande tjänsteleverantörens specifika prissättning får vi istället hänvisa dig till din tjänsteleverantör då det är dom själva som har rådighet över det.
  Nina Nät
 • Hej,
  Jag har fått en 37.55% höjning hos Bredband2 med samma motivering. Vad är höjningen som Stadsnätet har gjort gentemot operatörerna efter översynen?

  Historik
  2015-02-01
  195 SEK till 275 SEK, en 41.03% höjning

  2016-09-01
  275 SEK till 289 SEK, en 5.09% höjning

  2018-09-24
  289 SEK till 324 SEK, en 12.11% höjning

  2020-10-31
  229 SEK till 299 SEK, en 30.56% höjning

  2021-10-01
  229 SEK till 315, en 37.55% höjning
 • Hej Mats,

  Tack för din fråga.

  Vi som nätägare justerar våra priser till tjänsteleverantörerna utifrån efterfrågan, inflationstakt samt för att säkerställa att vi den lönsamhet som krävs för att underhålla, bygga ut och utveckla fibernätet. Priset mellan oss som fiberleverantör och tjänsteleverantör regleras via avtalsförhandlingar och justeras utifrån avtalsvillkoren, det gäller vid prissänkning, prisökning och justering av utbud. Din valda tjänsteleverantör sätter sitt pris och styr själva över utbudet och erbjudandet till sina kunder och är därför den som bäst kan svara på din fråga.
  Nina Nät
 • Hej Nina

  Tack för dina utförliga svar!

  Även om nätleverantörerna kan sätta sina priser hur de vill så är jag fortsatt intresserad av hur mycket ni har höjt era avgifter till tjänsteleverantörerna. Är inte Telges avtal med nätleverantörerna offentliga uppgifter?
 • Hej Martin,

  Jag vet inte vad som gäller just detta avtal men jag kan kolla internt och återkomma om det är av intresse för dig.

  Nina Nät
 • Hej,

  Bredband2 införde en 37% höjning med motiveringen att Tälje Stadsnät har höjt avgifterna till operatörerna. För min egen del så har jag valt sänka hastigheten till 10/10 pga. höjningen.

  Höjningar genom åren med Breadband2 (AllTele, A3)

  2015-02-01
  195 SEK till 275 SEK, en 41.03% höjning

  2016-09-01
  275 SEK till 289 SEK, en 5.09% höjning

  2018-09-24
  289 SEK till 324 SEK, en 12.11% höjning

  2020-10-31
  229 SEK till 299 SEK, en 30.56% höjning

  2021-10-01
  229 SEK till 315, en 37.55% höjning

  2021-11-01 (10/10)
  275.00 SEK
 • Hej Mats,

  Tack för informationen. Svårt för oss att svara på din valda tjänsteleverantörs prissättning däremot ser jag om dina uträkningar stämmer att du haft en sänkning mellan åren 2018 och 2020. Det är positivt.
  Nina Nät
 • Nja, jag valde att sänka hastigheten vilket medförde att det lite billigare.
 • Hej,

  Nu har jag fått svar på vad som gäller våra avtal. Alla avtal är till viss del offentliga, i detta fall kommer vi inte lämna ut information som skadar tredje part det vill säga tjänsteleverantören. För att förtydliga, inga priser lämnas ut. Är du ändå intresserad av avtalet behöver du skicka in din ansökan skriftligen, mejla nat@telge.se

  Nina Nät
 • Hej,

  Vad är det för postadress till Nät och till vem?


  Hälsningar
  Mats Doland
 • Hej Mats

  Postadress
  Telge Nät
  Box 633
  151 36 Södertälje
  Att:stadsnät strateg
  Nina Nät

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.